JTI bekräftar: Mobil avvattning bättre än sitt rykte

3b86e257-0fda-405e-ac04-2ec182a57372

713c7eb3-c561-4923-8909-19dff1e16d5f c2f9d98a-e78b-427c-adbf-b1e04c819faaJTI har på uppdrag av Avfall Sverige, studerat olika tömningstekniker för enskilda avlopp. I huvudsak har man studerat mobil avvattning (utan kemikalietillsättning) och konventionell slamsugning (brunnen töms helt), men även en enklare studie av deltömning har gjorts, för att undersöka tömningsteknikens påverkan på det enskilda avloppets funktion upp till 14 dagar efter tömningstillfället. Ovan artikel är från Avfall Sveriges tidning “Avfall och Miljö”.

JTIs utredning lyfter fokus, från en diskussion som fram till nu i mångt och mycket enbart handlat om tömningsteknikens påverkan på det enskilda avloppets funktion, till ett helikopter-perspektiv som innefattar alla delar; slam-avskiljares design och funktion, efterföljande rening, service (tömningstekniker), transporter, belastning på reningsverk, miljö etc.
Ett första möte har anordnats av Avfall Sverige, Slamnätverksträff i Västerås 8 juni. Mötet var ett bra avstamp till framtida konstruktiva diskussioner byggt på fakta, då mycket tro och tyckande har fått råda.