BL Swiper Recycling

BL Swiper® är ett nytt patenterat spolmunstycke, utvecklat för att på ett kostnads- och resurseffektivt sätt rengöra avlopps- och dagvattenledningar. Konstruktionen hos BL Swiper® optimerar rengöringseffekten genom att utnyttja den jetström som vattenhastigheten i dysan skapar. BL Swiper® är försedd med ett antal luftströmskanaler som tillsammans med dysorna ger maximal kraft, och därmed optimal rengöring vid minimalt effektuttag.

BL Swiper® Recycling är utvecklad för att bättre klara det slitande vattnet från recycling bilar. Detta är gjort utan att kompromissa BL Swipers® unika prestanda.

Egenskaper BL Swiper:

  • Luftströmskanaler för ökad kraft
  • Extremt lågt vattenflöde
  • Snabb och effektiv rengöring
  • Låg vatten- och energiåtgång
  • Minimal miljöpåverkan

Kategori:
Rördimension: 150 mm - 600 mm (6-24")