Documents

ENZ (pdf)

Bulldog Antiblast

Bulldog Antiblast är utvecklad för att effektivt rengöra ledningen i alla riktningar samtidigt som konstruktionen förhindrar att över- eller undertryck byggs upp vid spolning med risken att ”blåsa toaletter”.

Tillämpning:
– Rengöring insida rör utan tryckspikar ut i avloppssystemet
– Lite underhåll
– Lämplig för recyclingvatten

Kategori: