Ejektormunstycke 80.125D

Genom sin kraftfulla spolkapacitet är ejektormunstycket ett optimalt verktyg att rengöra större ledningar som går fulla med vatten.
Uppbyggnaden av ejektormunstycket medger en försiktig rengöring utan att skada röret. Munstycket ger en ökad spolkapacitet med en faktor om 5 d v s på en spolbil med en högtryckspump som levererar 300 l/min ökar munstycket spolkapaciteten till 1500 l/min. Resultatet är att stora mängder sand, grus och sten kan förflyttas snabbt och effektivt.

Artikelnr: 2-80125D Kategori: