ENZ CrossJet Munstycke

Med Cross-jet munstycket rengörs värmeväxlare och helt täppta rör inom industrin.
Kryss-strålarna i front skär materialet i röret, samtidigt som två semi-radiella strålar rengör (vinkel 60°-90°) rörets insida. På samma sätt spolas materialet i röret. Cross-jet kan skapa en rekylkraft, vilket i många fall, kräver att munstycket monteras på lans. Om högtryckspumpen kan leverera mycket vatten kan ett dragmunstycke monteras mellan munstycket och slangen.