Slanglängdsmätare HLM60

HLM60 slanglängdsmätare gör att du enkelt får kontroll över spolningen i avloppsledningar. Genom HLM60 kan du lätt mäta hur långt in i ledningen slangen är, vilket underlättar vid felsökning, ansvarsfrågor m.m. Slanglängdsmätaren är enkel att montera, ger ett pålitligt mätresultat och har inga rörliga detaljer.

Mer info om HLM60 slanglängdsmätare finns på www.hlm60.se