RotoJet KBR

KBR roterande kombinationsmunstycke är utmärkt för att spola rent ledningar samt inkommande servisledningar. Det är försett med två radiella dysor med 90 graders vinkel samt två semiradiella i 45 grader. Kombinationen medger både intransport av spolmunstycket samt bortspolning av material.

Tillämpning:
– Rengöring insida rör
– Rengöring av värmeväxlare
– Borttagning av fett

Kategori: