Rotopuls (Vibrerande)

Rotopuls roterande munstycke är försedd med en excentrisk rotor vilken skapar kraftfulla vibrationer och pulserande strålar. Tack vare konstruktionen kan Rotopuls i många fall användas istället för mekaniska skärverktyg.
Notera! De kraftfulla vibrationerna kan skada ledningen t e x keramiska rör, plaströr med tunn vägg etc.

Tillämpning:
Konstruktionen medgör borttagning av medelhårda avlagringar i rör gjorda i plast, stål eller betong.