Spinner

Spinner-serien är utvecklad för en flexibel och effektiv borttagning av fett, mjuka avlagringar, rötter mm. med hjälp av starka vattenstrålar. Spinner har utbytbara dysor, både för indrivning och rotation. Rotationsstrålarna är riktade 90° och 45°.

Med Spinner sker en effektiv borttagning av material. Desto närmare vattenstrålen är materialet som ska avlägsnas, desto effektivare blir den. Detta är den viktigaste regeln vid användning av roterande spolmunstycken.

Egenskaper Spinner:

  • Konstruktion i rostfritt stål och mässing
  • Utbytbara dysor
  • Låg vinkel på indrivande strålar för maximal drivkraft

Kategori:
Rördimension: 75-600 mm (3"-24")