Topprulle Light

Topprulle Light™ placeras uppe på brunnen och har till uppgift att minska slitage på spolslang, samtidigt som den underlättar arbetet för operatören. Speciellt användbar när spolbilens spolslangtrumma/spolarm inte kan placeras direkt ovan brunnen. Det går snabbt att räkna hem kostnaden genom minskat slitage av spolslang tillsammans med ökad säkerhet för operatören.

Grundmodellen täcker brunnsdiametrar från Ø 400 mm upp till 800 mm. Som tillval finns en expanderdel som enkelt byts mot standard och ger då möjlighet att täcka Ø 800 mm upp till 1200 mm.

Artikelnr: 6-1811040 Kategori: