BL Swiper Black

  Rördimension: 100-250 mm (4″-10″)
  Ändamål:Borttagning av fett, Rengöring (grus, sand) |

  BL Swiper Orange

  Rördimension: 125-300 mm (5″-12″)
  Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |

  BL Swiper Green S

  Rördimension: 150 mm - 600 mm (6-24")
  Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |

  BL Swiper Recycling

  Rördimension: 150 mm - 600 mm (6-24")
  Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |

  BL Swiper Green L

  Rördimension: 300-1500 mm (12″-60″)
  Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |

  Jaws®

  Rördimension: 130 - 800 mm (5"-32")
  Ändamål:Borttagning av fett | Rengöring (grus, sand) |

  BL MISSIL RECYCLING™

  Rördimension: 200-800 mm (8"-32")
  Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |

  C-RAY 200

  Rördimension: 200 - 600 mm (8″-24″)
  Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |

  C-RAY 400

  Rördimension: 375 - 1000 mm (15″-40″)
  Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |

  C-RAY Twin

  Rördimension: 375 - 1000 mm (15″-40″)
  Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |

  Manta™

  Rördimension: 350 - 1500 mm (14″-59″)
  Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |