Manta™

    Rördimension: 350 - 1500 mm (14″-59″)
    Ändamål:Dagvattenledningar | Rengöring (grus, sand) |