TOPPRULLE LIGHT

Topprulle Light placeras uppe på brunnen. Minskar slitaget av spolslangen, samtidigt som den underlättar arbetet.Speciellt användbar när spolbilens slangtrumma inte kan placeras direkt ovan brunnen.

Teknisk data:

Vikt: 4 kg
Längd: 400-800mm (teleskopisk)
Tillval längd: 800-1200mm (teleskopisk)